BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VISA NHẬP CẢNH NƯỚC NGOÀI

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VISA – NHẬP CẢNH NƯỚC NGOÀI
STT VISA NHẬP CẢNH
THỜI GIAN NỘP VÀO DSQ
GHI CHÚ
CHI PHÍ (USD)
1 Úc 2 – 4 tuần làm việc (tính từ ngày nộp vào DSQ)
Giá không bao gồm phí DSQ + Công chứng hồ sơ + Bảo Hiểm
150 USD
2 Canada 4 – 8 tuần làm việc (tính từ ngày nộp vào DSQ) Giá không bao gồm phí DSQ + bảo hiểm + Dịch thuật hồ sơ 150 USD
3 Pháp 1 – 2 tuần làm việc (tính từ ngày nộp hồ sơ vào DSQ) Giá không bao gồm phí DSQ + bảo hiểm + Dịch thuật hồ sơ 150 USD
4 Thổ Nhĩ Kỳ 4 – 6 tuần làm việc (Tính từ ngày nộp hồ sơ vào DSQ) Giá đã bao gồm phí thư mời + DSQ + Dịch thuật 420 USD
5 Ý 2 – 3 tuần làm việc (tính từ ngày nộp hồ sơ vào DSQ) Giá không bao gồm phí DSQ + bảo hiểm + Dịch thuật hồ sơ 150 USD
6 Hà Lan 2 – 3 tuần làm việc (tính từ ngày nộp hồ sơ vào DSQ) Giá không bao gồm phí DSQ + bảo hiểm + Dịch thuật hồ sơ 150 USD
7 Thuỵ Sĩ 2 – 3 tuần làm việc (tính từ ngày nộp hồ sơ vào DSQ) Giá không bao gồm phí DSQ + bảo hiểm + Dịch thuật hồ sơ 150 USD
8 Anh 4 – 6 tuần làm việc (tính từ ngày nộp hồ sơ vào DSQ) Giá không bao gồm phí DSQ + bảo hiểm + Dịch thuật hồ sơ 200 USD
9 Hàn Quốc 08 Ngày làm việc (tính từ ngày nộp hồ sơ vào DSQ) Giá đã bao gồm phí thư mời + DSQ + Dịch thuật 150 USD
10 Nhật 05 Ngày làm việc (tính từ ngày nộp hồ sơ vào DSQ) Giá đã bao gồm phí thư mời + DSQ + Dịch thuật 200 USD
11 Đài Loan 05 Ngày làm việc (tính từ ngày nộp hồ sơ vào DSQ)
Giá đã bao gồm phí thư mời + DSQ + Dịch thuật 180 USD
12 Newzealand 2 – 4 tuần làm việc (tính từ ngày nộp hồ sơ vào DSQ )
Giá không bao gồm phí DSQ + bảo hiểm + Dịch thuật hồ sơ 160 USD
13 Brazil 10 Ngày làm việc (tính từ ngày nộp hồ sơ vào DSQ)
Giá không bao gồm phí DSQ + bảo hiểm + Dịch thuật hồ sơ 200 USD
14 Mexico 10 Ngày làm việc (phỏng vấn khi Sứ Quán yêu cầu) Giá không bao gồm phí DSQ + bảo hiểm + Dịch thuật hồ sơ 200 USD
15 Tây Ban Nha 2 – 4 tuần làm việc (tính từ ngày nộp hồ sơ vào DSQ ) Giá không bao gồm phí DSQ + bảo hiểm + Dịch thuật hồ sơ 200 USD
16 Nam Phi 14 ngày làm việc (tính từ ngày nộp hồ sơ vào DSQ ) Giá không bao gồm phí DSQ + bảo hiểm + Dịch thuật hồ sơ 150 USD
17 Mỹ 2 – 4 tuần (tính từ ngày phỏng vấn) Giá không bao gồm phí DSQ + bảo hiểm + Dịch thuật hồ sơ 150 USD
18 Trung Quốc 07 – 10 ngày làm việc (Tính từ ngày nộp hồ sơ DSQ) Giá đã bao gồm phí thư mời + DSQ
90 USD
19 Hongkong 15 – 20 ngày làm việc (Tính từ ngày nộp hồ sơ DSQ) Giá đã bao gồm phí thư mời + DSQ 150 USD
23 Macau 50 ngày làm việc (Tính từ ngày nộp hồ sơ DSQ)
Giá đã bao gồm phí thư mời + DSQ 280 USD
25 Ấn Độ 07 ngày làm việc (tính từ ngày nhận đủ hồ sơ) Giá đã bao gồm phí thư mời + DSQ 130 USD
26 Dubai 10 ngày làm việc (tính từ ngày nhận đủ hồ sơ) Giá đã bao gồm phí thư mời + DSQ 150 USD
27 Nga 45 ngày làm việc (tính từ ngày nhận đủ hồ sơ) Giá đã bao gồm phí thư mời + DSQ 280 USD