Home » Dịch vụ làm visa nhanh

Dịch vụ làm visa nhanh

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VISA – THỊ THỰC NHẬP CẢNH ĐI NƯỚC NGOÀI
STT DỊCH VỤ VISA THỜI GIAN CHI PHÍ (VND)
1 Úc 2-3 tuần làm việc (tính từ ngày nhận đủ hồ sơ)
6.750.000Đ
2 Canada 2-3 tuần làm việc (tính từ ngày nhận đủ hồ sơ) 2.895.000Đ
3 Pháp 5 Ngày làm việc (tính từ ngày phỏng vấn) 2.895.000Đ
4 Đức 5 Ngày làm việc (tính từ ngày phỏng vấn) 2.895.000Đ
5 Ý 10 – 14 Ngày làm việc (tính từ ngày phỏng vấn) 2.895.000Đ
6 Hà Lan 10 – 14 Ngày làm việc (tính từ ngày phỏng vấn) 2.895.000Đ
7 Thuỵ Sĩ 10 – 14 Ngày làm việc (tính từ ngày phỏng vấn) 2.895.000Đ
8 Anh 14 Ngày làm việc (tính từ ngày phỏng vấn) 2.985.000Đ
9 Hàn Quốc 5 Ngày làm việc (tính từ ngày phỏng vấn) 2.500.000Đ
10 Nhật 5 Ngày làm việc (tính từ ngày phỏng vấn) 2.500.000Đ
11 Đài Loan 5 Ngày làm việc (tính từ ngày phỏng vấn)  2.500.000Đ
12 Newzealand 14 Ngày làm việc 2.850.000Đ
13 Brazil 10 Ngày làm việc 2.895.000Đ
14 Mexico 7 Ngày làm việc (phỏng vấn khi Sứ Quán yêu cầu) 2.895.000Đ
15 Pakistan 10 ngày làm việc (tính từ ngày nhận đủ hồ sơ) 1.500.000Đ
16 Bangladesh 10 ngày làm việc (tính từ ngày nhận đủ hồ sơ) 1.500.000Đ
17 Nam Phi 14 ngày làm việc (tính từ ngày nhận đủ hồ sơ) 1.200.000Đ
18 Israel 10 ngày làm việc (tính từ ngày nhận đủ hồ sơ) 1.350.000Đ
19 Colombia 2-3 tuần làm việc (tính từ ngày nhận đủ hồ sơ) 2.700.000Đ
20 Mỹ 5 ngày làm việc (tính từ ngày nhận đủ hồ sơ) 2.895.000Đ
21 Trung Quốc 05 ngày làm việc (tính từ ngày nhận đủ hồ sơ), 2.000.000Đ
22 Hongkong 05 ngày làm việc (tính từ ngày nhận đủ hồ sơ) 3.000.000Đ
23 Macau 45 ngày làm việc (tính từ ngày nhận đủ hồ sơ) 4.000.000Đ
24 Myanmar 06 ngày làm việc (tính từ ngày nhận đủ hồ sơ) Miến visa nhập cảnh
25 Ấn Độ 07 ngày làm việc (tính từ ngày nhận đủ hồ sơ) 2.000.000Đ
26 Dubai 10 ngày làm việc (tính từ ngày nhận đủ hồ sơ) 3.000.000Đ
27 Nga 10 ngày làm việc (tính từ ngày nhận đủ hồ sơ) 3.375.000Đ
28 Marocco 10 ngày làm việc (tính từ ngày nhận đủ hồ sơ 3.900.000Đ
32 Dịch Thuật  Trong ngày, hoặc từ 2-3 ngày Bảng giá