Home » Visa Châu Á » Visa Ấn Độ

Visa Ấn Độ

Thủ tục xin visa đi Ấn Độ

Dịch vụ xin visa đi Ấn Độ

Người nước ngoài kể cả trẻ em cần có visa để nhập cảnh vào Ấn Độ, chỉ có công dân nước Nepal và Bhutan được miễn visa Ấn Độ , tuy nhiên người Nepal cần có visa để vào Ấn Độ nếu nhập cảnh từ Trung Quốc.

Read More »